Dane na temat działania firmy można zdobyć na kilka sposobów, dla przykładu .

To doskonały pomysł, w szczególności dla dużych sieci handlowych lub różnych firm z wydziałami w innych miastach.

Wikipedia o tajemniczym kliencie

badania mystery shopping
Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw. Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami.

Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy. Zadanie najczęściej polega na ?udaniu się na zakupy? i opisaniu doświadczeń z wizyty w uprzednio przygotowanych kwestionariuszach.

W szczególności ocenie poddaje się: wygląd placówek, prezentację produktów, obsługę klienta i mechanizmy budowania lojalności klienta.

Badana firma otrzymuje raport z wynikami punktowymi, zależnymi od braku lub wystąpienia określonych sytuacji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping#Tajemniczy_klienci

Efekt ankieterski - Wikipedia

badania mystery shopping
Wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) w badaniach surveyowych jest to wpływ jaki ankieter wywiera na respondenta podczas realizacji wywiadu. Wpływ ten nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji i antycypacji jego cech społecznych przez respondenta. Jednym z takich czynników jest przede wszystkim płeć ankietera, ale także czasami jego światopogląd czy nawet poglądy polityczne, co rzutować może na sposób zadawania pytań respondentowi, a w konsekwencji na udzielane przez respondenta odpowiedzi. Aby niwelować wpływ ankieterski ośrodki badawcze czy poszczególni badacze starają się porównywać odpowiedzi udzielane różnym typom ankieterów i przeprowadzają również tzw. ankiety dla ankieterów.
Ankieter także bywa nieświadomy dokładnego celu badania czy kto jest zleceniodawcą sondażu.
W metodologii nauk społecznych regułą jest zlecenie weryfikacji hipotezy osobie innej niż jej autor.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wpływ_ankieterski

Koszty utrzymania i pozyskania klienta

Każda firma powinna dbać o jak najlepsze relacje z klientem i starać się go zadowolić.

Z danych wynika, że koszty utrzymania przy sobie klienta są znacznie (ponad dziesięć razy) niższe niż koszty uzyskania nowego.

Niektóre firmy, które inwestują w marketing i reklamę, mówią nawet o kilku tysiącach za jednego nowego klienta.

Porównując te koszty wniosek co do opłacalności inwestycji w obsługę klienta nasuwa się sam i jest dość oczywisty. Jednak ważne jest również to co klient powie o firmie sowim znajomym, a niezadowolony klient, wg.

statystyk, poinformuj eo złej obsłudze około 18 znajomych.

Natomiast zadowolony klient opowie o firmie tylko 8 osobom. Więc jest to kolejny argument opowiadający się za tezę, że o klienta warto i należy dbać. .

Widok do druku:

badania mystery shopping